خرید pdf کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications

[ad_1]

این کتاب یک بعد حیاتی را به حوزه بین رشته ای زیست محیطی صنعتی (IE) و یکی از چهار حوزه آن – همزیستی صنعتی (IS) باز می کند. این کتاب حاضر مفهوم تفکر بسته را معرفی می کند و توضیح می دهد که چگونه صنایع و جوامع می توانند به پایداری زیست محیطی دست یابند ، این یک ضرورت برای مشاغل امروز است. این مطالعه یک بررسی انتقادی از تعاریف و تحولات IE و IS را ارائه می دهد و نقش اساسی آنها را در بهبود پایداری محیط زیست تعیین می کند. نویسنده درس های ارزشمندی را که باید آموخته شود شناسایی می کند و چارچوب های مفهومی را برای برنامه های IE و IS آینده ارائه می دهد. با تبدیل سیستم های صنعتی به اکوسیستم های صنعتی بسته ، تأثیرات منفی فعالیت های صنعتی بر محیط به شدت کاهش می یابد. بنابراین ، این کتاب نه تنها برای دانشمندان مدیریت مزرعه ، بلکه همچنین برای کسانی که به آینده ای سبزتر علاقه مند هستند ، خواندن مهم است.

[ad_2]

خرید کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications