خرید pdf کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria

[ad_1]

این کتاب شامل نسخه های گسترده ای از بهترین مقالات ارائه شده در کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و کاربردهای آن (GJCIE) از 20 تا 21 ژوئیه 2017 در وین است. آنها تصویری از وضعیت فعلی هنر را در سه زمینه اصلی تحقیقاتی ، یعنی مهندسی صنایع ، مهندسی و مدیریت فناوری و مدیریت سیستم های بهداشتی ارائه می دهند. هدف این کتاب ادغام نظریه و عمل و گردآوری دیدگاه های مختلف از دانشگاهی تا صنعتی و دولتی است.

[ad_2]

خرید کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria