خرید pdf کتاب Influence of Traffic and Land Use on Urban Stormwater Quality : Implications for Urban Stormwater Treatment Design

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل دقیق فرآیندهای آلاینده و مسیرهای حمل و نقل را شامل می شود که شامل آلاینده های هوا ، رسوبات جوی و تجمع آلاینده های ترافیکی در سطح جاده ها است. مطالعه تحقیقاتی انجام شده توسط نویسندگان ، دانش جامعی از فرآیندهای مربوطه ایجاد کرده و روابط آنها را به عنوان زنجیره ای از فرایندها برقرار کرده است. اطلاعات ارائه شده در این کتاب از تحقیقات گسترده تجربی ، از جمله نمونه گیری میدانی ، تست آزمایشگاهی ، مدل سازی ریاضی و تجزیه و تحلیل داده های آماری چند متغیره و تک متغیره بدست آمده است. دانش ارائه شده مورد توجه ویژه خوانندگانی مانند متخصصان برنامه ریزی تصفیه آب طوفان ، تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شهری قرار خواهد گرفت زیرا این نتایج پیشنهادات و توصیه های عملی برای طراحی موثر تصفیه آب باران شهری را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Influence of Traffic and Land Use on Urban Stormwater Quality : Implications for Urban Stormwater Treatment Design