خرید pdf کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب شامل مقالات منتخب تجدید نظر شده از پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر در تجارت ، IE 2016 است که در ژوئن 2016 در کلوژ-ناپوکا ، رومانی برگزار شد. 10 مقاله کامل و 4 مقاله کوتاه در این جلد با دقت بررسی و از بین 31 مقاله پیشرفته این کتاب انتخاب شده است. آنها به بخشهایی در مورد سیستمهای توزیع شده ، معرفی سیستمهای اطلاعاتی ، نمایش و پردازش دانش ، تجزیه و تحلیل داده های خاص دامنه و مدلهای رایانه ای تقسیم می شوند. این جلد همچنین شامل یک مقاله اصلی دعوت شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers