خرید pdf کتاب Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017) – Volume 2 :

[ad_1]

این جلد شامل 73 مقاله است که در ICTIS 2017: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سیستم های هوشمند ارائه شده است. این کنفرانس در احمدآباد ، هند در تاریخ 25 تا 26 مارس 2017 برگزار شد و به طور مشترک توسط اتاق بازرگانی و صنایع وابسته گجرات (ASSOCHAM) ، بنیاد GR ، انجمن ماشین آلات رایانه ای ، بخش احمدآباد و کامپیوتر برگزار شد. انجمن هند بخش چهارم – ارتباطات و بخش پنجم – آموزش و تحقیقات. مشارکت ها عمدتا بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهای آن در زمینه محاسبات هوشمند ، ذخیره سازی ابری ، داده کاوی و تجزیه و تحلیل نرم افزار متمرکز بود. اصول مختلف تحلیل داده ها و الگوریتم های مورد بحث برای محققان این حوزه مفید خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017) – Volume 2 :