خرید pdf کتاب Information Innovation Technology in Smart Cities :

[ad_1]

این کتاب به توصیف شهرهای هوشمند و فناوری های اطلاعاتی می پردازد که شرایط زندگی بهتری را در شهرهای فردا فراهم می کنند. این نتایج از 27 کشور جهان ، از جمله علوم ، صنعت و دولت ، را جمع آوری کرده است. این بخش به تعدادی از موضوعات مهم در لبه فناوری و راه حل های مربوط به شهرهای هوشمند ، از جمله داده های بزرگ و رایانش ابری ، سیستم عامل های مشترک ، زیرساخت های ارتباطی ، سلامت هوشمند ، توسعه پایدار و مدیریت انرژی می پردازد. فناوری نوآوری اطلاعات در شهرهای هوشمند برای محققانی که روی سیستم های ارتباطی اطلاعاتی و اطلاعاتی ، داده های بزرگ ، اینترنت اشیا، ، امنیت سایبری و سیستم های انرژی فیزیکی-سایبری کار می کنند ، مطالعه اساسی است. همچنین این یک منبع ارزشمند برای دانشجویان پیشرفته است که در این مناطق کاوش می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Information Innovation Technology in Smart Cities :