خرید pdf کتاب Inkjet-Configurable Gate Array : Towards Application Specific Printed Electronic Circuits

[ad_1]

این کار در مورد پیشرفت تحقیقات برجسته در زمینه توسعه مدارهای الکترونیکی چاپی (ASPE) مخصوص برنامه گزارش می کند. مفهوم جدید IGA (آرایه گیت قابل تنظیم با جوهر افشان) به عنوان یک روش ساختاری برای نگاشت مستقیم توابع دیجیتال بر روی ساختارهای جدید و پیش ساخته پیشنهاد شده است. کار با جزئیات مربوط به تولید انبوه IGA آغاز می شود و سپس روش های قابل تقاضای قابل تنظیم برای فلز سازی IGA را ارائه می دهد. سرانجام ، مناسب بودن IGA برای شخصی سازی و بهبود عملکرد نشان داده خواهد شد و گزارشاتی در مورد ادغام مدارهای مختلف به صورت انبوه IGA ارائه می شود. علاوه بر برجسته سازی یافته های جدید ، این کار همچنین مقدمه ای جامع در مورد الکترونیک چاپی ، از توسعه فناوری گرفته تا روش ها ، ابزارها و کیت های طراحی شده دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Inkjet-Configurable Gate Array : Towards Application Specific Printed Electronic Circuits