خرید pdf کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices

[ad_1]

این کتاب راهنمایی در مورد ورق زدن انواع موضوعات مربوط به آموزش زبان های دوم و خارجی را ارائه می دهد ، مانند: ب – ارزیابی ، تلفظ ، گفتار ، گوش دادن ، خواندن ، نوشتن و آموزش زبان مبتنی بر محتوا. بر اساس بینش سایر متخصصان این حوزه ، به معلمان کمک می کند تا انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی ، ایده یک کلاس وارونه درک کنند. در این کتاب نمونه هایی برای معلمانی که می خواهند کلاسهای خود را ورق بزنند و ایده های اضافی برای کسانی که قبلاً می خواهند تلنگر کنند ارائه شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices