خرید pdf کتاب Innovative Computing, Optimization and Its Applications : Modelling and Simulations

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیقات در زمینه بهینه سازی ، مدل سازی و الگوریتم ها را ارائه می دهد و مشکلات واقعی برنامه های کاربردی مرتبط با روش های نوآورانه جدید را مورد بحث قرار می دهد. خواسته ها و تقاضاهای حل مسئله به طور فزاینده ای رشد کرده و فناوری های جدید محاسبات و مهندسی میزان پوشش داده جهانی را کاهش داده است. پیشرفت های اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پر کردن شکاف در پوشش دامنه ها در سراسر جهان کمک کرده است. این کتاب یک کار مرجع ارزشمند برای محققان در زمینه های علوم و مهندسی کامپیوتر با تمرکز ویژه بر مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی و همچنین دانشجویان دکترا ، مدیران ، اقتصاددانان و تصمیم گیرندگان است.

[ad_2]

خرید کتاب Innovative Computing, Optimization and Its Applications : Modelling and Simulations