خرید pdf کتاب Intelligent Computations: Abstract Fractional Calculus, Inequalities, Approximations :

[ad_1]

این کتاب کوتاه تجزیه و تحلیل قوی کسری توابع مقدار فضای Banach از یک دامنه واقعی را ارائه می دهد. نتایج کتاب ماهیت انتزاعی دارد: نابرابری های تحلیلی ، تقریب توابع کرووکین و تقریب شبکه های عصبی. فصول مستقل هستند و به طور مستقل قابل خواندن هستند. این کتاب به خوبی سازمان یافته برای استفاده در کلاسهای تحصیلات تکمیلی مرتبط و بسیاری از پروژه های تحقیقاتی مناسب است. برای هر فصل یک لیست مرجع جامع ارائه شده است. نتایج کتاب مربوط به بسیاری از زمینه های ریاضیات خالص و کاربردی است. به همین ترتیب ، منبع منحصر به فردی برای محققان و افزودنی ارزشمند به کلیه کتابخانه های علمی و فنی فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Intelligent Computations: Abstract Fractional Calculus, Inequalities, Approximations :