خرید pdf کتاب Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components :

[ad_1]

این کتاب نتایج پروژه تحقیقاتی اروپا “دستگاههای هوشمند برای تولید قطعات با سختی کم” (INTEFIX) را خلاصه می کند. ساختار کتاب از زیر پروژه های اختصاص یافته به مطالعات موردی در سناریوهای “ارتعاشات” ، “تغییر شکل” و “موقعیت یابی” پیروی می کند. پروژه INTEFIX با توسعه و تجزیه و تحلیل چندین نمونه نمونه دستگاه هوشمند ، حسگر و محرک برای بستن قطعات کار حساس در ابزارهای برش سروکار دارد. بنابراین این کتاب نمای کلی از این زمینه ابتکاری فناوری را ارائه می دهد. الزامات مطالعات موردی شرح داده شده و رویکردها و راه حل های فن آوری ارائه شده است. علاوه بر این ، روش های ابتکاری برای طراحی و بهینه سازی چراغ های روشن ارائه می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components :