خرید pdf کتاب Intelligent Systems and Applications : Extended and Selected Results from the SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys) 2016

[ad_1]

این کتاب موضوعات متنوعی را در زمینه سیستم های هوشمند و هوش مصنوعی و کاربردهای واقعی آنها در بر می گیرد. 22 فصل از 168 مشارکت انتخاب شده به عنوان بخشی از کنفرانس SAI Intelligent Systems 2016 (IntelliSys 2016) انتخاب شده و بازخورد بسیار مثبتی در بررسی های همکاران دریافت کرده است. کنفرانس IntelliSys 2016 از 21 تا 22 سپتامبر 2016 در لندن برگزار شد. این کتاب جذاب روش ها و تکنیک های پیشرفته برای حل مشکلات دنیای واقعی و همچنین چشم انداز برای تحقیقات آینده را به خوانندگان ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Intelligent Systems and Applications : Extended and Selected Results from the SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys) 2016