خرید pdf کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective

[ad_1]

این جلد مروری جامع بر نقش مقامات محلی در سراسر جهان در مدیریت رابطه بین مهاجرت ، ادغام و توسعه دارد. این کار تطبیقی ​​با مطالعات موردی از شمال و جنوب جهانی همراه است و خلا the موجود در ادبیات موجود را که عمدتاً به مهاجرت متمرکز است ، توسط شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی پر می کند. علاوه بر این ، با رویارویی با تجربه شمال با نگرش ها و استراتژی های مشاهده شده در کشورهای فرستنده ، بحث فعلی را گسترش می دهد. این به وضوح نشان می دهد که تحرک بین المللی به یک مشکل جهانی برای شهرهای هر دو انتهای طیف مهاجرت تبدیل شده است. این اثر ابتکاری منبع ارزنده ای برای دانشجویان و دانش پژوهانی است که در زمینه های علوم اجتماعی ، سیاست های عمومی و توسعه فعالیت می کنند. علاوه بر تمرین کنندگان و سیاست گذاران.

[ad_2]

خرید کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective