خرید pdf کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016

[ad_1]

این کتاب بر روی آخرین فن آوری های مربوط به پیشرفت در محاسبات نرم ، سیستم های هوشمند و برنامه ها متمرکز است. مجموعه مقالات ASISA 2016 اثری بدیع و بدیع توسط متخصصان و محققان آینده نگر در زمینه محاسبات نرم ، سیستم های هوشمند و برنامه های کاربردی ارائه می دهد. اینها آخرین فناوری هایی هستند که در زمینه های مختلف کاربرد بی نظیری دارند. این مشارکت ها درباره بسیاری از مسائل پیچیده دنیای واقعی بحث می کنند که با استفاده از روش های سنتی ریاضی نمی توان به راحتی آنها را حل کرد. با استفاده از فنون محاسبات نرم می توان به راه حل دقیق مشکلات فعلی دست یافت. محاسبات نرم مجموعه ای از تکنیک های محاسبات است که الهام گرفته از الگوریتم های تکاملی ، الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت ، الگوریتم های الهام گرفته از زیست ، شبکه های عصبی و منطق فازی است.

[ad_2]

خرید کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016