خرید pdf کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از یک مجموعه ، در تلاش است تا از نو جغرافیای آسیا را تصور کند. این حجم یک هسته ساکن در آسیای شرقی نیست ، اما تجزیه و تحلیل لبه جنوبی آسیا را به عنوان نمادی از گروه تجارت ASEAN و نقش آن در توسعه روابط بین المللی آسیا را ارزیابی می کند. مشارکت کنندگان بسیاری از متخصصان برجسته در این زمینه را شامل می شوند ، اطمینان از این که این کتاب مورد پسند دانشجویان ، دانش پژوهان و تصمیم گیرندگان جامعه مدنی است زیرا آنها طیف سیاسی فعلی آسیا را در زمان واقعی کشف می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India