خرید pdf کتاب Introduction to Earnings Management :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی جامع و به روز از نظریه و ادبیات مدیریت درآمد را در اختیار محققان و محققان قرار می دهد. در حالی که س questionsالات جدیدی را برای تحقیق در آینده ایجاد می کند ، این کتاب همچنین می تواند برای سایر طرف های درگیر در تصمیم گیری مانند تنظیم کنندگان ، سیاست گذاران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و دروازه بانان مفید باشد. ب – حسابرسان و تحلیلگران ، به گزارشگری مالی اعتماد می کنند. این کتاب به طور خلاصه ادبیات موجود را ارائه می دهد و بینش هایی را در زمینه های تحقیقاتی جدید مانند تفاوت بین مدیریت درآمد ، کلاهبرداری ، کیفیت درآمد ، مدیریت برداشت و مدیریت انتظار ارائه می دهد. معامله بین فعالیتهای مدیریت درآمد ؛ اقدامات ویژه مدیریت نتایج؛ و طبقه بندی انگیزه های مدیریت درآمد بر اساس یک چارچوب نظری جامع.

[ad_2]

خرید کتاب Introduction to Earnings Management :