خرید pdf کتاب Introduction to International Arts Management :

[ad_1]

این کتاب نحوه واکنش مدیران هنری بیش از 40 کشور در سراسر جهان در برابر پدیده های مختلف جهانی سازی ، دیجیتالی شدن و مهاجرت را توضیح داده و به طور انتقادی بررسی می کند. همچنین تحلیل می شود که چگونه نهادهای فرهنگی بین المللی تر می شوند. مطالعات موردی و تجربه عملی بسیاری از پزشکان و همچنین مقایسه بین المللی این چالش ها و فرصت های خاص نشان می دهد که تمرین در زمینه های بین المللی و بین فرهنگی چقدر اجتناب ناپذیر است. این کتاب مفاهیم اساسی ، نظریه ها و اصطلاحات مورد نیاز برای این نوع کارها را ارائه می دهد و نمای کلی از وظایف و چالش های روزانه را ارائه می دهد. این مورد علاقه مدیران هنری متمایل و مشتاق خواهد بود که مایل به درک بیشتری از روشهای پیچیده توسعه این رشته هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Introduction to International Arts Management :