خرید pdf کتاب Introduction to Python for Engineers and Scientists : Open Source Solutions for Numerical Computation

[ad_1]

با استفاده از این آموزش کوتاه و عملی که بر نوشتن کد برای یادگیری مفاهیم تمرکز دارد ، با اصول پایتون برای مهندسی و محاسبات علمی آشنا شوید. مقدمه پایتون برای مهندسان ، محققان و دانشجویان صنعتی که به دنبال راه حل های منبع باز برای محاسبه عددی هستند مفید است. در این کتاب ، شما یاد خواهید گرفت که از اصطلاحات اصطلاحات اصولی ، یادگیری مفاهیم را آسان تر کنید. اول ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه محاسبات اساسی را انجام دهید ، به تدریج با نزدیک شدن به مباحث پیشرفته ، پیچیدگی های فنی را در نظر بگیرید. در همین حال ، زبان ساده است تا اطمینان حاصل شود که خوانندگان در همه سطوح می توانند مفاهیم را درک کنند. شما خواهید فهمید: اصول زبان برنامه نویسی Python را بکار بگیرید Python را روی پروژه های عددی برنامه نویسی کامپیوتر در مهندسی و علوم بکار ببرید کشف شیوه زندگی Pythonic با استفاده از انواع داده ها ، عملگرها و آرایه ها اجرای نمودار برای تجسم کار با توابع و حلقه ها

[ad_2]

خرید کتاب Introduction to Python for Engineers and Scientists : Open Source Solutions for Numerical Computation