خرید pdf کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France

[ad_1]

در حال حاضر خطر بازگشت دارایی وجود دارد. عدم حضور مردم شناسان در این زمینه باعث شده تا فعالانی که سنت های عامیانه را قرائتی اساسی و محافظه کارانه می دانند ، از مردم شناسی مجدداً استفاده کنند. چشم انداز ارائه شده در اینجا استفاده از سیاست میراث برای ارتقا مردم شناسی است.

[ad_2]

خرید کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France