خرید pdf کتاب La Rose du ciel

[ad_1]

پنج سال از شکست NSDAP می گذرد. بارونس سیاه که در مخفیگاه مخفی خود پنهان شده است ، در حال تهیه یک پروژه تاریک است. عطش انتقام ، او چیزی جز تسخیر جهان نمی کوشد … و اولین توقف او کبک خواهد بود ، جایی که می خواهد عدالت را برقرار کند. در همین حال ، در استان لا بِل ، ماریا ریچارد آرزو دارد که ردپای پدرش را بپیماید و در ارتش کانادا خلبان شود. اما هرکسی که می خواهد به نیروهای مسلح بپیوندد ، چه رسد به یک زن. و با این حال ، بدون دانستن آن ، ماریا شاید تنها کسی باشد که می تواند نقشه های بارونس را خنثی کند …

[ad_2]

خرید کتاب La Rose du ciel