خرید pdf کتاب Label-free and Multi-parametric Monitoring of Cell-based Assays with Substrate-embedded Sensors :

[ad_1]

این پایان نامه سنسورهای فیزیکی جدیدی را که در لایه های زیرین تعبیه شده اند ، توصیف می کند ، که با آنها انواع مختلف سنجش سلول را می توان غیرتهاجمی و بدون برچسب کنترل کرد. سنسورهای توصیف شده اطلاعات یکپارچه ای را از سلولهای مورد بررسی با وضوح زمانی قابل تنظیم (از میلی ثانیه تا روز) ارائه می دهند. این اطلاعات در مورد واکنش سلول پویا به محرک های شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی الگوی جدیدی را در تحقیقات زیست پزشکی اساسی تعریف می کند. نویسنده Maximilian Oberleitner روشهایی را توصیف می کند که در آنها سلولها مستقیماً روی سطوح مختلف حسگر رشد می کنند (الکترودهای فیلم طلا ، امواج برشی ، تشدیدکننده ها یا فیلم های پلیمری رنگی). این رویکرد ، که در آن سلولهای پاسخ دهنده به طور ویژه به هم نزدیک و در تماس با سطح حسگر هستند ، کلید حساسیت قابل توجهی است که راه را برای بسیاری از برنامه های جدید هموار می کند. این رساله نه تنها اصول هر رویکرد را ارائه می دهد ، بلکه اصول طراحی را با جزئیات شرح می دهد و شرایط مرزی سنسورهای جدید را توضیح می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Label-free and Multi-parametric Monitoring of Cell-based Assays with Substrate-embedded Sensors :