خرید pdf کتاب L'audition colorée et les synesthésies : Oeuvres choisies VIII (1891-1894) – Alfred Binet

[ad_1]

تاکنون به اندازه کافی تأکید نشده است که آلفرد بینه (1857-1911) یکی از بازیگران اصلی در اولین عصر طلایی تحقیق درباره پدیده های سینتتیک در اواخر قرن نوزدهم بود. سینتزی “نمودار رنگ” که امروزه نیز رایج ترین شکل است ، منجر به درک رنگ ها ، تن ها ، حروف یا اعداد می شود. در قرن نوزدهم به این شکل از بی حسی “شنوایی رنگی” گفته می شد. در اوایل دهه 1890 ، بینت از این اصطلاح برای انجام مطالعات نظری و تجربی در مورد پدیده های سینستزی با اعضای آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه سوربن استفاده کرد.

[ad_2]

خرید کتاب L'audition colorée et les synesthésies : Oeuvres choisies VIII (1891-1894) – Alfred Binet