خرید pdf کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie

[ad_1]

بحران کلی است. این سیاره در حال گرم شدن است ، امور مالی قانون آن را اجرا می کنند و سیاست ها هم تراز می شوند. مردم در رکود زندگی می کنند. بنابراین این یک بحران تمدن است. خود سرمایه داری آن را منسوخ می کند. اگر مسیرهای یک دموکراسی نوین در شرایط بحرانی کشف شود ، ممکن است ضروری نباشد که به یک فاجعه تبدیل شود. برای صرفه جویی در هزینه ، باید هزینه کنید: آزادی جدید ما را دوباره اختراع کنید! ما می توانیم به جای ماساژ دادن خود در جمع رباتهای خدماتی ، خود را دوباره به یک Sapiens Solidaris Responsabilis تبدیل کنیم. افق شیوع را فقط می توان در یک تمرین جمعی وضوح و مسئولیت ترسیم کرد: دموکراسی خودگردان.

[ad_2]

خرید کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie