خرید pdf کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman

[ad_1]

چه چیزی از شروع کار حرفه ای شما هیجان انگیزتر است؟ چه انگیزه ای می تواند از مشارکت در کاری فراتر از ما ، در پروژه ای که به نفع همه باشد و به حدی در ناخودآگاه جمعی ادغام شود که به همان اندازه همه جا شفاف باشد ، انگیزه آورتر باشد؟ این دقیقاً همان چیزی است که در انتظار قهرمان جوان ما است که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده است. او می بیند که دنیایی تحت لیاقت خدمت به جامعه پیش روی خود گشوده است. پروژه بزرگراه جدید باید حرفه او را به شکوه و جلال برساند. اما آیا او می داند چه کسی واقعاً از خدمات و کار فداکارانه او بهره مند خواهد شد؟

[ad_2]

خرید کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman