خرید pdf کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman

[ad_1]

بشریت باید بر هرج و مرج ذاتی خود غلبه کند یا از بین برود. دو جهان موازی متصل به زمین ، جهان برگزیده خود را تشکیل می دهند. نیروهای ماورا الطبیعه تخریب می کارند. در مورد سرنوشت بشریت؟ درباره نویسنده رولند کوهن در سال 1953 در مصر متولد شد. خانواده وی در سال 1956 اخراج و به فرانسه مهاجرت کردند. پس از بیش از 40 سال زندگی حرفه ای و خانوادگی ، چشم انداز جهان برای انتقال پیام جهانی به او ظاهر شد: جهان های موازی با زمین واقعیت هستند. در آمبوئز او راهنمای معنوی خود را به یکی از این جهان ها پیدا کرد ، که به او نکاتی را برای ساخت تاریخ و آوردن آن برای هرچه بیشتر مردم ارائه داد.

[ad_2]

خرید کتاب L'avènement du troisième millénaire : Roman