خرید pdf کتاب Le cellulaire infernal : La série noire des treize chapitres Tome 3

[ad_1]

آدری آن پس از سقوط شدید ، که در روز جمعه سیزدهم رخ داد ، تلفن همراه خود را شکست. اندکی بعد ، او یک بسته مرموز همراه با یک تلفن همراه قرمز خون دریافت می کند. او معتقد است این هدیه از طرف معشوقش است و تعجب نمی کند. خرافات یا فقط تصادف؟ با این حال ، این زن جوان زیبا کشف خواهد کرد که این جسم از طرف معشوق او نیست بلکه از بعد دیگری ناشی می شود و اثرات مضر بر او خواهد گذاشت …

[ad_2]

خرید کتاب Le cellulaire infernal : La série noire des treize chapitres Tome 3