خرید pdf کتاب Le retour des corps intermédiaires

[ad_1]

در مرکز قرارداد اجتماعی ما ، هرچه نزدیک به حوزه ، روزانه و در بحران های متعددی که جوامع ما از آن رنج می برند ، تعهد در همه اشکال آن به عنوان نمونه ای عمل می کند که سازماندهی تشنگی چشمگیر ، برای خدمت به یک هدف که فراتر از هرگونه همکاری اقتصادی یا علاقه شخصی است. درگیر شدن هرگز پیش پا افتاده نیست و در واقع ، یکی از قدرتمندترین نقاط حمایت از سیاستمداران (که غالباً فراموش می کنند) در جهت حمایت از منافع عمومی در تاریخ است.

[ad_2]

خرید کتاب Le retour des corps intermédiaires