خرید pdf کتاب Le romanesque et l'insconscient : Récits de conquête de la psyché des profondeurs

[ad_1]

داستان های ارائه شده در اینجا حول افسانه ، جنایت ، داستان و ناخودآگاه حاکم بر هر یک از شخصیت ها به عنوان استاد است. برخی از آنها نظرسنجی هایی هستند که داده های میدانی را گزارش می کنند ، همراه با داده های پزشکی قانونی و پزشکی قانونی. دوازده نفر اول تحت عنوان Crime and Myths متحد شده اند. شما از چهره های کلاسیک مانند مسیح ، آنتیگون ، مینوتور ، ادیپ ، دمتر و دیگر چهره های مدرن ، ناشناخته یا شناخته شده مانند پیر پائولو پازولینی دیدن خواهید کرد. آنها با توجه به روشنایی باستان یا مطابق با ساخت معاصر تر خیالی در خدمت دسیسه و انگیزه افسانه ای به خواننده گفته می شوند.

[ad_2]

خرید کتاب Le romanesque et l'insconscient : Récits de conquête de la psyché des profondeurs