خرید pdf کتاب Le Scénar

[ad_1]

The Scenar یک داستان است ، اما آیا واقعاً یک داستان است؟ _ برخی از شخصیت هایی که متن ناشناس فیلم نامه فیلم را کشف کردند. چه اتفاقی می افتد وقتی نسخه خطی “خط” را کشف کنید؟ Le Scénar یک رمان تمثیلی است که رابطه واقعیت و داستان را بررسی می کند. این همچنین اعلان عشق به فیلم جاده است … با الهام از الهامات خارق العاده ، سیاسی ، فلسفی …

[ad_2]

خرید کتاب Le Scénar