خرید pdf کتاب Le secret de Sherlock Holmes

[ad_1]

لندن 1881. شرلوک هنوز هولمز بزرگ نیست و دکتر واتسون ، یک معاینه پزشکی ، تازه از افغانستان برگشته است. در حالی که او به دنبال سقف بود ، بازرس لسترید از او خواست کالبد شکافی را بر روی جسدی کشف شده در ساحل تیمز انجام دهد. تحقیقاتی که در پی می آید ، سرنوشت شرلوک هلمز و دکتر واتسون را متحد می کند و آنها را به بخشی از افسانه تبدیل می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Le secret de Sherlock Holmes