خرید pdf کتاب Le tribunal de la vertu

[ad_1]

در آینده ای دور ، وزارت ساختمان ملی تصمیم می گیرد که برنامه درسی مدرسه را در زمینه ادبیات اصلاح کند. وزیر تصمیم گرفته است تا همه نویسندگان گوگردی ، مبهم ، کنایه آمیز ، نفسانی ، بدعت گذار ، جدلی و الکلی را از بین ببرد. کمیسیونی از کارشناسان مسئول ارزیابی نویسندگان برنامه برای در نظر گرفتن ارزشهای جدید جامعه فرانسه هستند. این ارزشهای جدید ، شفقت ، خلوص ، همزیستی ، همبستگی ، متانت شاد ، رشد ناپایدار و دفاع از کره زمین باید توسط نویسندگان جدید در مرحله جامعه نشان داده شود و از آنها دفاع شود. نویسندگان جدید بله ، اما چه کسی؟

[ad_2]

خرید کتاب Le tribunal de la vertu