خرید pdf کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم هویت یادگیرنده در متن نوشتن به زبان خارجی تمرکز دارد. نویسنده نشان می دهد که روند نوشتن به زبان خارجی بسیار پیچیده تر و شخصی تر از تصور بسیاری از معلمان نویسندگی است. در فصل های نظری کتاب به مفاهیمی مانند دوزبانگی ، روند نوشتن L2 و هویت در نوشتن L2 پرداخته شده است. در قسمت تجربی کتاب ، دیدگاه دانشجویان در مورد نوشتن به زبانهای L1 و L2 ، مراحل نوشتن دانش آموزان به هر دو زبان و هویت دانش آموزان در L1 و L2 بحث شده است. نشان داده شده است که نوشتن در L2 مشکلات زبانی را ایجاد می کند. با این حال ، برای زبان آموزان پیشرفته EFL ، نوشتن به زبان L2 فرصت هایی را نیز فراهم می کند که هرگز هنگام آهنگسازی به زبان مادری خود نمی توانستند داشته باشند.

[ad_2]

خرید کتاب Learner Identity and Learner Beliefs in EFL Writing :