خرید pdf کتاب Les Cénotes : Drôle d'immersion dans le monde d'un petit K

[ad_1]

آگنس بورگینیون بر اساس تجربه آشنای غواصی خود ، از تجربیات خود به عنوان بیماری که مبتلا به سرطان پستان “کوچک” تشخیص داده شد ، می گوید: کشف جهان موازی و سفر آغازش با زنان شگفت انگیز ، “قاچاقچیان” آنها هنگامی که به سطح بالا آمد ، احساس ویژه ای از دانستن نحوه تشخیص موارد ضروری باقی می ماند.

[ad_2]

خرید کتاب Les Cénotes : Drôle d'immersion dans le monde d'un petit K