خرید pdf کتاب Les rochers sont éternels : Mémoires d'un enfant de Dalaba

[ad_1]

من هر مسیر ، هر غار ، هر تپه و هر نهر در دالابا ، “سوئیس آفریقا” ، زادگاهم را می شناسم. من و دوستانم در سایه صخره های بزرگی که اهرام باشکوه ما را به نام ابوالهول افسانه ای پارایا تشکیل می دهند ، فراعنه مصر بودیم. در اجلاس المپیك در تینكا ، نوابغ كالاآ به فرزندان ما وسیله ای برای مقابله با مرگ دادند ، یعنی “پوست از بهشت ​​، ریشه سنگ و موهای شامپانزه سفید”.

[ad_2]

خرید کتاب Les rochers sont éternels : Mémoires d'un enfant de Dalaba