خرید pdf کتاب Les roses océanes

[ad_1]

در این مجموعه دوم توسط نویسنده ، موضوعات مشترکی با اولین مقاله پیدا می کنیم ، خصوصاً بعد زندگی نامه ، که از تجربیات حساس و احساسات قوی الهام گرفته شده است. عشق فرزندان دلخراش آمیخته با غم و اندوه مادری که مورد ستایش و ترس قرار گرفت. دشواری در زندگی در بدن ، که پشت آن تصویر زنانگی یا حتی مادری پدیدار می شود. وقتی با ضرر روبرو می شویم چه چیزی از ما باقی مانده است؟ این مجموعه همچنین با غرق شدن نوستالژی در آن پر از امید می شود. نویسنده ما را به تأمل در معنایی که به زندگی می بخشیم دعوت می کند ، زمانی که گاهی پوچ به نظر می رسد. گسترش تأملات او درباره پوچی و پایداری وجود: بین آنچه فراموش می کنیم و آنچه را به یاد می آوریم.

[ad_2]

خرید کتاب Les roses océanes