خرید pdf کتاب Les secrets des Juifs… : Ce que les chrétiens ne savent pas de la religion, des traditions et du mode de vie juifs

[ad_1]

عیسی مسیح (خود یهودی) مخالف سنتهای یهود بود زیرا قوانین خاخامهای یهود بار سنگینی بر دوش یهودیان گذاشت که آنها نمی توانند به طور کامل از آن اطاعت کنند. یهودیان نه تنها باید از قوانین مقدس خدا که در کتب آسمانی ثبت شده اطاعت کنند ، بلکه باید از همه قوانین خاخام اطاعت و پیروی کنند. اگر فقط یهودیان می دانستند که خداوند کسی را به دلیل پارگی ساده دستمال توالت در روز شنبه مجازات نکرد و یهودیان از همبرگرهای پنیر و گوشت همراه با یک محصول لبنی در همان وعده غذایی استفاده می کنند. من آنقدر خوشبخت هستم که لازم نیست مثل یهودیان تعجب کنم که مسیح واقعی کیست. صدها پیشگویی کتاب مقدس برای اثبات مسیح بودن عیسی مسیح تحقق یافته است. من بسیار عمیقاً سپاسگزارم من از این امتیاز بی اندازه که آزاد شده ام از تعهد اطاعت از 613 قانون عهد عتیق و زندگی با فضل پروردگار و ناجی خود عیسی مسیح لذت می برم.

[ad_2]

خرید کتاب Les secrets des Juifs… : Ce que les chrétiens ne savent pas de la religion, des traditions et du mode de vie juifs