خرید pdf کتاب Les secrets des Juifs désormais révélés

[ad_1]

شما آن را با تقاضای مردمی درخواست کرده اید ، در اینجا اسرار دیگری از زندگی و آداب و رسوم یهودیان وجود دارد. یهودیان هر روز در خانه چه می کنند؟ چی میخوری آنها چگونه سبت را نگه می دارند؟ تعطیلات یهودی و موارد دیگر چیست! وحی را پیدا خواهید کرد و از کشف اسرار پنهان آنچه در جهان یهود در حال رخ دادن است بسیار لذت خواهید برد.

[ad_2]

خرید کتاب Les secrets des Juifs désormais révélés