خرید pdf کتاب Les secrets des rapports sexuels intimes des Juifs

[ad_1]

آیا درست است که یهودیان از سوراخ برگ رابطه جنسی برقرار می کنند؟ خاخام ها با پوست ختنه بریده چه می کنند؟ چرا یهودیان باید شورتهای خود را به یک خاخام نشان دهند؟ آیا می دانید خاخام از آلت تناسلی نوزاد خون می مکد؟ آیا یاد گرفتید که راهی خاص برای پوشیدن کفش برای یهودیان وجود دارد؟ چرا یهودیان یک مرغ زنده می گیرند و آن را بالای سر خود می اندازند؟ چرا یهودیان صفحات خود را دفن می کنند؟ از عملکردهای عجیب جامعه یهودیان شوکه خواهید شد.

[ad_2]

خرید کتاب Les secrets des rapports sexuels intimes des Juifs