خرید pdf کتاب Les trente glorieuses : 1945-1975 – Une famille engagée

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، یک خانواده و سه پسر آنها منطقه مبدا Be خود را ترک کردند و در پرووانس اقامت گزیدند. زندگی این خانواده و خواهر و برادرشان ، سنگینی سکوت والدین ، ​​تأثیرات وقایع سیاسی و اجتماعی خواننده را در این زمان فرو می برد. فضای خانوادگی و کنشگرانه در تغییرات عمیق در شرایط زندگی و آداب و رسوم این نسل پس از جنگ ، که انتظارات در آنها زیاد است ، مشترک است. این تلاش برای رسیدن به آرمان و عدالت از فرصت های تاریخی برای بیان خود در گرمای زندگی Trente Glorieuses کم ندارد.

[ad_2]

خرید کتاب Les trente glorieuses : 1945-1975 – Une famille engagée