خرید pdf کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale

[ad_1]

سی سال باشکوه: این عبارت دوره ای از پایان جنگ جهانی دوم تا “شوک نفتی” 1973 را توصیف می کند. اینها سالها رشد اقتصادی قوی برای همه کشورهای به اصطلاح پیشرفته است. مخصوصاً برای کشورهایی که در اثر جنگ از بین رفته اند مانند فرانسه ، آلمان ، ایتالیا یا ژاپن ، بلکه همچنین برای ایالات متحده آمریکا و کانادا. در رابطه با فرانسه ، این اصطلاح ابتدا برای برجسته سازی پدیده های تغییر بزرگ ، نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ اجتماعی ، جمعیت شناختی و فرهنگی استفاده شد. وضعیت کبک و کانادا به طور کلی بخشی از همین جنبش است ، اما البته با ویژگی هایی که جنبه های کمتر “با شکوه” آن زمان را نیز برجسته می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale