خرید pdf کتاب Les triplés

[ad_1]

قبیله کرماگنونز اخیراً برخی از اعضای خود را برای کودکان بی قاعده اخراج کرد. با یک خانواده ماقبل تاریخ آشنا شوید: والدین Grod و Cali شکارچیان ماموت هستند و سه قلوهای آنها Tul ، Ona و Nog همیشه برای ماجراجویی آماده هستند! امروز اونا تصمیم گرفت با برادرانش آن طرف دره آبی را کشف کند. خوب ، درست است ، مادر و پدر آنها را از رفتن به آنجا منع کرده اند … اما این جزئیات است. اونا از کشف چیزهای جدید ناامید است … اما مطمئناً انتظار نداشت که بزرگترین کشف را داشته باشد!

[ad_2]

خرید کتاب Les triplés