خرید pdf کتاب Linguistic and Cultural Studies: Traditions and Innovations : Proceedings of the XVIIth International Conference on Linguistic and Cultural Studies (LKTI 2017), October 11-13, 2017, Tomsk, Russia

[ad_1]

این کتاب شامل مشارکت های XVII است. کنفرانس بین المللی “زبانشناسی و مطالعات فرهنگی: سنت ها و نوآوری ها” (LKTI 2017) و بینش هایی را در زمینه نظریه ، تحقیق ، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه ها در زمینه های آموزش ، زبانشناسی و همچنین آموزش و یادگیری زبان با تمرکز ویژه بر دیدگاه های سیبری و همکاری بین دانشمندان ارائه می دهد. از مناطق دیگر روسیه. این کتاب با پوشش مباحثی مانند توسعه برنامه درسی ، طراحی و تحویل دوره ، و آموزش حرفه ای ، برای دانشگاهیان تمام مقاطع تحصیلی تلاش می کند تا محیط آموزشی را در زمینه خود – مدرسه ، آموزش عالی و توسعه مداوم حرفه ای بهبود بخشند.

[ad_2]

خرید کتاب Linguistic and Cultural Studies: Traditions and Innovations : Proceedings of the XVIIth International Conference on Linguistic and Cultural Studies (LKTI 2017), October 11-13, 2017, Tomsk, Russia