خرید pdf کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities

[ad_1]

این کتاب رهبری محلی و تغییرات سیاست را در نتیجه جهانی شدن بررسی می کند. نویسنده مشخص می کند که کدام رفتارها ارتباط اقتصاد محلی را با اقتصاد جهانی تسهیل می کند و ساختارهای محلی فعالیت را مهار یا مهار می کند. این شامل شاخص های مثبتی از مطالعات تجربی و سه مطالعه موردی محلی است که بر اساس آنها یک آرایش دوگانه ای از رهبری تحول و یک ساختار قانونگذار-فعال گرایش به پیوند یک اقتصاد محلی با فرصت های اقتصاد جهانی دارد. علاوه بر این ، تحقیق اندازه گیری جدیدی از رفتار و ساختار را برای استنباط پتانسیل مشارکت محلی در اقتصاد جهانی ارائه می دهد. این کتاب بر اساس چندین حوزه مطالعه است و در آن گسترش می یابد. این مجذوب محققان در زمینه های روابط بین الملل ، اقتصاد ، مدیریت عمومی ، مهاجرت و سیاست خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Local Leadership in a Global Era : Policy and Behaviour Change in Cities