خرید pdf کتاب Los bacteriofagos. Los virus que combaten infecciones

[ad_1]

تنوع دنیای میکروبی شامل باکتری های مفید و باکتری های بیماری زا است. موارد اخیر باعث ایجاد عفونت در انسان و حیوانات می شود و درمان آنها به دلیل عدم اثر بخشی بیشتر آنتی بیوتیک های استفاده شده ، به یک مشکل جدی تبدیل شده است. بنابراین ما به مرحله ای رسیده ایم که نسبت باکتریهای مقاوم بسیار زیاد است به طوری که استفاده از آنتی بیوتیک ها نمی تواند در بسیاری از موارد عفونت را متوقف کند. در این زمینه ، باکتریوفاژها ، ویروس هایی که باکتری ها را آلوده کرده و باعث مرگ آنها می شوند و برای انسان ، گیاهان ، حیوانات و محیط کاملاً بی خطر هستند ، یکی از گزینه های احتمالی هستند. این کتاب امکاناتی را که باکتریوفاژها برای از بین بردن باکتری های بیماریزا در کلینیک های انسانی و دامپزشکی ، ایمنی غذا یا کشاورزی دارند ، نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Los bacteriofagos. Los virus que combaten infecciones