خرید pdf کتاب Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality

[ad_1]

مشارکت در این متن جدید ابتکاری منعکس کننده چالش ها و فرصت های بهبود سیستم های بهداشتی است و به دامنه فزاینده بحث دانشگاهی عمق و ظرافت می بخشد. مدیریت بهبودهای بهداشتی شامل زمینه ها ، فرایندها و نمایندگی ها می باشد و به دنبال دستیابی ، تعبیه و تداوم پیشرفت در صنعت است. این کتاب با بینشی از جنبه های مختلف ارزشمند کیفیت آغاز می شود و نمونه های خاصی از مداخلات ملی و سازمانی را برای بهبود ارائه می دهد. بخش دوم به استراتژی های تعبیه بهترین روش ها و اطمینان از انتشار کیفیت بالا از طریق بسیج دانش متمرکز است. بخش آخر توجه به گروههای مختلف عوامل تغییر را جلب می کند که در تهیه ، ایجاد و استفاده از بهبود کیفیت نقش دارند. این متن اختراعی مورد توجه محققانی است که به مراقبت های بهداشتی و سازمانی علاقه مند هستند و می خواهند تئوری را به سیاست و عمل تبدیل کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Managing Improvement in Healthcare : Attaining, Sustaining and Spreading Quality