خرید pdf کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای دسترسی آسان و جامع است که به شما کمک می کند با آگاهی از تصمیمات آماری ، انجام تجزیه و تحلیل و استفاده از Stata برای تفسیر سریع نتایج استفاده کنید. این شامل پوشش گسترده ANOVA ، تجزیه و تحلیل عامل و خوشه در Stata و همچنین رگرسیون اساسی و آمار توصیفی است. این هدف برای کسانی است که می خواهند در مورد فرآیند ، مدیریت داده ها و رایج ترین روشهای مورد استفاده در تحقیقات بازار با Stata بیشتر بدانند. این کتاب مروری بر کل روند تحقیقات بازار ، از س questionsالات مربوط به تحقیقات بازار گرفته تا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های کمی ، در اختیار خوانندگان قرار دارد. جذاب ، کاربردی و دارای مثالها ، نکات و پیشنهادات کاربردی فراوانی است که به خوانندگان کمک می کند تا از روشهای کمی مانند تحلیل رگرسیون ، عامل و خوشه استفاده و تفسیر کنند. این روش ها به محققان کمک می کند تا بینش مفیدی برای مشاغل ارائه دهند.

[ad_2]

خرید کتاب Market Research : The Process, Data, and Methods Using Stata