خرید pdf کتاب Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective

[ad_1]

این شرح مختصر اشکال مختلف ابر خازن ها را شامل می شود ، از ابر خازن های سنتی بر پایه کربن گرفته تا ابرخازن های ترکیبی پیشرفته نسل بعدی. تمرکز اصلی مطالعه مطالعه تکامل پی در پی اجزای اصلی یک ابر خازن معمولی است که مشاهدات مهمی در مورد امکان سنجی آنها و تأثیر کلی آنها بر ظرفیت ذخیره شارژ به منظور همگام شدن با فناوری فعلی باتری فراهم می کند. نویسندگان یک مرور اساسی درباره جمع کننده های فعلی ، مواد الکترود و اجزای الکترولیت دارند که هم بر عملکرد و هم بر چگالی انرژی یک ابرخازن تأثیر می گذارد. روند جدید در ساخت فناوری ابرخازن هیبریدی ، چگالی قدرت استثنایی یک خازن دو لایه و چگالی انرژی یک باتری قابل شارژ را ترکیب می کند ، که نوید آینده بهتری را برای سیستم ذخیره انرژی الکتریکی می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Materials Development for Active/Passive Components of a Supercapacitor : Background, Present Status and Future Perspective