خرید pdf کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد اصول اساسی روش های تجربی و محاسباتی را برای مطالعه میکرو RNA ها در تحقیقات سرطان توصیف می کند و بنابراین یک پایه محکم برای کسانی که مایل به توسعه برنامه های بیشتر هستند فراهم می کند. این فصل ها در قالب موفق ترین روش ها در زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند و شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده است. MicroRNA و سرطان معتبر و پیشرفته: روش ها و پروتکل ها ، چاپ دوم ، هدف دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در کاوش بیشتر در این زمینه مهم است

[ad_2]

خرید کتاب MicroRNA and Cancer : Methods and Protocols