خرید pdf کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future

[ad_1]

این کتاب یک روش درمانی جدید و تحریک آمیز است که مسیرهای پایدار را برای ترمیم دلتای می سی سی پی بررسی و تعریف می کند. بر اساس بررسی عملکرد طبیعی دلتای می سی سی پی ، عواملی که منجر به زوال شدید آن شده و سیرهای اصلی جهانی قرن 21 ، نویسندگان مسیرهای احتمالی آینده را برای مدیریت پایدار دلتا بررسی می کنند. آنها شرایط فعلی و همچنین تحولات آینده را از نظر آب و هوا ، انرژی و کمبود منابع در نظر می گیرند. این کتاب نتیجه می گیرد که بدون تغییرات عمیق در نحوه زندگی و مدیریت دلتا ، پایداری دلتا به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future