خرید pdf کتاب Molecular Devices for Solar Energy Conversion and Storage :

[ad_1]

این کتاب دستگاه های مولکولی مختلفی را که برای تبدیل و ذخیره انرژی خورشیدی استفاده می شود و همچنین تکنیک های مهم توصیف این نوع دستگاه ها را نشان می دهد. این شامل پنج فصل است که در آنها سلول های خورشیدی مبتنی بر مولکول مانند سلول های خورشیدی آلی ، سلول های خورشیدی حساس به رنگ و سلول های خورشیدی ترکیبی (سلول های خورشیدی پروسکیت و سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی) شرح داده شده است. همچنین شامل دو فصل است که استفاده از دستگاه های مولکولی در سوخت خورشیدی ، تقسیم آب و کاهش دی اکسید کربن را نشان می دهد. دو فصل دیگر با مثالهای جالب دستگاههای ذخیره انرژی خورشیدی وجود دارد ، مانند ب – باتری خورشیدی ، خازن خورشیدی و ذخیره انرژی خورشیدی. در سه فصل ، تکنیک های مهمی ارائه شده است که با استفاده از آنها می توان مکانیسم دستگاه های مولکولی را مشخص ، بررسی و ارزیابی کرد. فصل آخر به پایداری سلول های خورشیدی پروسکایت می پردازد. این کتاب به مخاطبان گسترده ای مربوط می شود و به ویژه برای دانشجویان ، محققان و متخصصان صنعت که در دستگاه های مولکولی برای برداشت انرژی خورشیدی کار می کنند بسیار مفید است.

[ad_2]

خرید کتاب Molecular Devices for Solar Energy Conversion and Storage :